Nalepenie stropných ostrovov a uvedenie do prevádzky

Nasadenie

 


1, Vyznačme miesto stropného ostrovu na stropne. Povrch, ktorý sa bude lepiť, musí byť čistý, suchý, pevný, bez prachu!


 

2-3, V prípade LED pásového osvetlenie pred lepením natrime zadnú časť prvkov od okrajov čiernou alebo tmavohnedou farbou bez rozpúšťadla, na vodovej báze.


 4-5, Lepidlo nanesme 1-1 cm od vonkajšieho a vnútorného kraja podpery vo dvoch čiarach. (nie vlnovite a nie bodkovite)


6-7-8, Nalepme na vyznačené miesto prvý prvok, potom nalepme na strop a zapasujme. Následne zarovnajme do vodorovna. Pri vlnistom strope použime viac lepidla, aby všade bolo spojené so stropom. Je praktické pred lepením skúšobne umiestniť na miesto.


 9, Pri spustených ostrovoch okružnú dekoračnú lištu so skrytým osvetlením nalepme do vnútra ostrovu na svoje miesto.


 10-11, Pri stretnutí podpery a stropu pretiahnime okolo tým istým lepidlo, aby spolu uschlo.

 


Ošetrenie povrchu

12-13,

Proces je podobný, ako pri vstavaných sadrokartónových ostrovov.
Už nalepené XPS stropné ostrovy je potrebné bandážovať a tmeliť pri rozhraní.


 14-15, Celý povrch gitujeme a po uschnutí s brúsnym papierom s jemnou zrnitosťou alebo plátnom prebrúsime, odprášime.


 16, S farbou na vodovej báze, bez rozpúšťadla zafarbíme na žiadanú farbu.


Oprava elektriky – nechajme to na odborníka!


17-18-19-20-21-22-13-24-25,Po uschnutí farby sa môžu umiestniť spustené spot rámy, obruby, LED svietidlá. LED svietidlo po zapojení a uvedení do prevádzky umiestníme do podpery, na vyhradené miesto. Samolepiaci LED pás nalepíme do vnútornej strany ostrovu, aby svietilo smerujúc dovnútra. V skrytej svietiacej dekoračnej lište, nachádzajúcej sa v strede spusteného ostrovu je diera na mieste svietidla pre jednoduchšie zavedenie rozvodov. LED pás, presne ako aj okraj ostrovu lepíme smerujúc dovnútra. 12 Voltové LED pásy sú dostupné v 5 metrovom prevedení. K 5 metrovému kotúču nie je možné zapojiť ďalší LED pás s radovým zapojením, lebo sa môže prehriať a množstvo LED pásov bude slabšie svietiť. V tomto prípade ďalší 5 metrový odsek dajme oproti svietidlu.