Zavesený strop

Všeobecne o zavesených stropoch 

Prečo je potrebné zavesený strop, dôvody požiadaviek stropných ostrovov, technológia budúcnosti 

Funkcia zavesených stropov

Stropné ostrovy majú funkciu skrytia stavebnej jednotky, stropov, prístreškov, pokrytia zhora a iných dôvodov, náhľad. 

Kedy a kde používať stropné ostrovy?  

Používanie zaveseného stropu môže mať konkrétny dôvod, väščšinou majú mnoho dôvodov. Svetlá výška tiež môže byť dôvodom, a to prináša so sebou aj dôvod estetického designu. Veľká svetlá výška súvisí s energetickými dôvodmi, keď vzdušný priestor sa zníži, ale k tomu sa môžu pripájať dôvody akustiky, tepelnej izolácie a osvetlenia.  
Nie je možné stanoviť poradie prirority, pretože to závisí od stavebnej situácie a konštelácie. 

Najznámejšie dôvody:                                                 

 • Veľká svetlá výška
 • Modernizácia budovy
 • Energetické faktory
 • Vzhľad, Vnútorná architektúra, design (estetická funkcia) 
 • Osvetlenie
 • Akustické faktory
 • Multimédiálne náradie
 • Vetranie
 • Bezpečnosť proti požiaru 
 • Technologická ochrana

 

Príčiny zníženia:
Odhalenie nosníka, skrytie strojníctva, klimatické faktory, akustické faktory.
Vytvorenie zaveseného stropu kvôli svetlej výške, jeho montáž je jednoduchý a lacný. Vzdialenosť zaveseného stropu od horného stropu, a vzdialenosť od podlahy môže obmedzovať štruktúra stropu, výška otvorov okien.  

 • Modernizácia budovy

Pri budovách z minulého storočia, aj pri starých budovách keď sa chce zachovať pôvodná štruktúra budovy,  suchá stavebná konštrukcia pri vybudovaní stropu je skvelým riešením. Nerenovateľné , tažko opraviteľné stropy  sa dajú prekryť. V mnohých prípadoch sa tu dajú skryť aj multimediálne techniky, a takto sa dá zachovať stavebná jednotka. 

 • Energetické faktory

Zníženie vzdušného priestoru
Pri veľkej a nevyužívanej svetlej výške so znížením vzdušného priestoru vznikne zníženie energie kúrenia aj pri nemennej technológie  tepla. 

Tepelná izolácia

Vytvorenie vrstvy tepelnej izolácie (minerál, poliuretán), hlavne nie pri závesnom ale pri montovanom strope.  Vrstva tepelnej izolácie sa nachádza nad alebo na paneloch.   
Stropná štruktúra je tiež veľmi dobrá izolačná skupina. Štruktúra sendviču tvorí strop budovy, vrstva z masívneho materiálu stropu a vzdušný povrch medzi týmito dvoma. Niektoré krycie materiály, panely majú spolu tepelné spolučinie.   

Tepelný štít
Povrch stropu funguje ako tepelný štít pri podlahovom a infrapanelovom kúrení.

Kúrenie
Nosníkom stropu možu byť infrapanely, alebo môžu byť integrálne aj súčasťou. Pri vykurovaní teplým stropom môže zabezpečiť aj zafixovanie hadice. Je možné kurovanie rúrkového hadu podobne  aj pri podlahovom aj stenovom kúrení. Pri dodatočne namontovanom systéme kúrenia je problémový montáž sádrokartónového stropu! 

Vykurovanie teplým vzduchom

Infra vykurovanie

Kurovanie rúrkového hadu

Klíma
Slúži na skrytie a zafixovanie klímových zariadení. 

Vzdušné chladenie, klímové zariadenie 

Chladiaca rúra 

 • Vzhľad, Vnútorná architekrúra, design (estetická funkcia)

Design

Zavesený strop je estetickým komponenteom vizuálneho plánu. 

Medzerové, mriežkové stavanie 
Často musíme vizuálne znížiť svetlú výšku, pri tom máme možnosť vidieť aj štruktúru nad blokmi alebo stropom. 

Vizuálna plocha, rámovanie, ostrov
Môžeme dať dôraz na inú časť stavebného priestoru, spoločenského alebo obývacej miestnosti. Pri nízkej svetlej výške je veľmi vhodný. Je tiež vhodný pre umiestnenie skrytého osvetlenia, a zapusteneého stropu.  
Oblukové. obdlžníkové, schodovité vybudovanie, pri ktorých je možno vidieť časť originálneho stropu, kde na strede je umiestnený luster. Ostrovité vybudovanie, ktoré vytvorí geometrickú jednotu od stropu, s rôznymi tvarmi. 

Zarovnávanie hladiny
Pri rekonštrukcii alebo dostavaní vzniknú odlišné svetlé výšky. Z estetického pohľadu je potrebné zarovnávanie alebo kompenzovanie. 

Skrytie strojníctva 
Často krytie neestetickej techniky je komplikovaný.

Držanie osvetlovania, zabudovanie a skrytie osvetlovania, riadiacich jednotiek.
Pri reflexnom osvetlení je reflexným povrchom. 

Stropné osvetlenie je úzko spojené s designom. Osvetlenie vnútorných priestorov tiež sa spája k stropom, a zaveseným stropom. 
S tým sa spájajú ešte osvetlenia (neonove trubice, kompaktné žiarovky, LEDy) ich rýchly rozvoj a denné používanie. Používanie málospotrebných osvetlení sú tiež bezproblémové.   

Formálne typy:

Montované alebo zapustené armatúry (obdlžníkové, podlhovasté neonové potrubie) 

Montované alebo zapustené kruhové hranaté obruby (prsťenové, špirálové kompaktné žiarovky) 

Direktné a skryté LED riešenia. Pri skrytom osvetlení sa dostali do popredia LED pásy, ktoré sú ľahko inštalovateľné a menej náročné na údržbu. Môžu byť farebné atď.  

 

 • Akustické faktory

Pohlcovanie zvukov

Zosilňovanie zvukov

Riadenie zvukov 

Izolacia zvukov (nad horným miestom)

V kulturalnych inštitúciách veľmi dôležitú rolu zohrávajú trimovateľné stropné pohlcovanie zvukov a tiež zosilňovanie zvukov. V niketorých prípadoch treba zosilňovať zvuk napríklad v divadle, a niekde pohlcovanie zvuku ako napríklad v klubovej miestnosti, alebo v štúdiu zastaví ozvenu.   

 • Multimediálne náradie

Umiestnenie reproduktorov, vybudované audio systémy a zabávacie systémy. Žiarenie zvuku v práci, v domácnosti a skyrtie technológie.
Zabudovanie, skrytie AV projektorokov a technológie.  

 • Vetranie

Z hľadiska zníženie energie izolované budovy, bytové priestory potrebujú vetranie. Potrubie, ventilátory, rošty skrýva strop.

 • Ochrana proti požiaru

Pasívne:
Pokrytie stropu s panelmi v prípade tepelnej alebo otvorenej ohne. Zabránenie deformity a horenia, ochrana proti žiaru, umiestnenie senzorov dymu.

Aktívne:
Hlasna a diaľková signalizácia so senzorom dymu do terminálu. Hasičské rozprašovače, fungovanie pri mimoriadnej situácii.  

Použivané technické metódy, technológová ochrana 

Čistá miestnosť, vyberanie takej miestnosti, kde kvalitu vzduchu a teploty sú regulované, aby chránili citlivé technológie.
Savý strop, vybudovanie riedkeho vzduchu


Ukážková predajňa

Ukážková predajňa

Bemutató terem Roľníckej školy 14, 945 01 Komárno

Otváracia doba

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
09:00-17:30
09:00-17:30
09:00-17:30
09:00-17:30
09:00-17:30
Zatvorené
Zatvorené


Telefon: +421/ 918 944 385
E-mail: indecordesignsro@gmail.com